Važni datumi

  • Rok za dostavu sažetaka: 3.2. 2017.
  • Informacije o prihvatanju sažetaka: 10.2.2017.
  • Rok za dostavu radova:  3.3.2017.
  • Informacije o prihvatanju radova: 10.3.2017.
  • Rok za dostavu korigovanih radova: 17.3.2017.
  • KONFERENCIJA: 23-24.03.2017.