Gostujući predavači

 Certifikacija građevinskih proizvoda – betona i betonskih proizvoda, prof. dr. Azra Kurtović, Gradjevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 Tehnička harmonizacija standarda u Bosni i Hercegovini – uredba o građevinskim proizvodima prof. dr. Azra Kurtović, Gradjevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 Primjene EU regulative u RH, specijalne vrste betona Renato Rajzer, IGH Institut Zagreb

 Eurokodovi – Izazov savremenog graditeljstva u BiH Prof dr. Sanin Džidić, IBU EDU

 Certificiranje betonara prema EN206-1, Zehrina Begić, GIT Institut Tuzla